Θεραπευτικὴ Πρόταση
Θεραπευτικὴ Πρόταση

Κατόπιν τῆς Διαγνωστικῆς Περιόδου, ἀκολουθεῖ ἡ Θεραπευτικὴ Πρόταση, ἡ ὁποία  ἀφορᾷ στίς παρεχόμενες θεραπευτικὲς ὑπηρεσίες καὶ δραστηριότητες, καὶ...

Read more
Διαγνωστικὴ Περίοδος
Διαγνωστικὴ Περίοδος

Ἀκολουθεῖ ἡ Διαγνωστικὴ Περίοδος προκειμένου νὰ διαμορφωθεῖ μία ὁλοκληρωμένη ἐκτίμηση καὶ νὰ συγκροτηθεῖ μία ὁλοκληρωμένη θεραπευτικὴ πρόταση, ἡ...

Read more
Πρώτη Συνάντηση
Πρώτη Συνάντηση

Στὴν πρώτη συνάντηση πραγματοποιεῖται ἡ ἀρχικὴ γνωριμία, παράλληλα μὲ τὴ λήψη τοῦ ἱστορικοῦ, ἐνῶ διαμορφώνεται μία πρώτη ἐκτίμηση τοῦ...

Read more