Πρόκειται γιὰ βραδέως ἐναλλασσόμενες ὁμάδες ποὺ λειτουργοῦν μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τῆς ῾Ομαδικῆς Ἀνάλυσης. ῾Η συχνότητα ποικίλλει ἀπὸ μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα ἕως μία φορὰ ἀνὰ δεκαπενθήμερο, καὶ ἡ διάρκεια κάθε συνεδρίας εἶναι 90 λεπτά.

Στὴν ὁμαδικο-ἀναλυτικὴ ψυχοθεραπεία τὰ μέλη ἀναπτύσσουν συναισθήματα, σκέψεις καὶ συμπεριφορές, τὰ ὁποῖα ἐπιτρέπουν τὴν ἀνάδυση ἑνὸς πλουσίου καὶ πολυπρόσωπου δικτύου ἀλληλεπιδράσεων καὶ ἐπικοινωνίας, μέσῳ τοῦ ὁποίου στὸ «ἐδῶ-καὶ-τώρα» τῆς ὁμάδας διασφαλίζεται καὶ ἀποκομίζεται ἡ μέγιστη δυνατὴ διορθωτικὴ συναισθηματική ἐμπειρία κατὰ τὴν ἐνήλικη περίοδο τῆς ζωῆς. Βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς ὁμαδικῆς θεραπείας ἀποτελεῖ ἡ ἐπανεκπαίδευση τοῦ ἀτόμου διὰ μέσου μιᾶς ἐνεργοῦ μαθησιακῆς διαδικασίας ποὺ σκοπεύει στὴν ἀλλαγή τῶν δυσλειτουργικῶν συμπεριφορῶν, ἀνεξαρτήτως διαγνώσεως ἢ προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου.