Συμβουλευτική

Πρόκειται γιὰ βραχυπρόθεσμη παρέμβαση, περίπου 4-6 συναντήσεις, μὲ σκοπὸ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς συγκεκριμένου προβλήματος, ποὺ ἀφορᾶ εἴτε στὸν ἴδιο...

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικὴ Ψυχοθεραπεία

Ἡ δυαδικὴ, ἢ, συνηθέστερα, ἀτομικὴ, ψυχοθεραπεία συνιστᾶ μία ἐμπρόσωπη συνάντηση μεταξῦ δύο προσώπων· ἑνὸς ἐκπαιδευμένου καὶ πιστοποιημένου...

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία-Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Πρόκειται γιὰ βραδέως ἐναλλασσόμενες ὁμάδες ποὺ λειτουργοῦν μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τῆς ῾Ομαδικῆς Ἀνάλυσης. ῾Η συχνότητα ποικίλλει ἀπὸ μία φορὰ τὴν...

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοεκπαιδευτικὲς Ὁμάδες Γονέων

Μὲ βάση καὶ ὁδηγό τὶς ἀρχές τῆς ἐπιστήμης τῆς Κοινωνικῆς-Οἰκογενειακῆς Ψυχολογίας, οἱ ψυχοεκπαιδευτικὲς ὁμάδες γονέων συνιστοῦν τὶς λεγόμενες...

Διαβάστε περισσότερα