Ἐκδοτικὴ Σειρά: Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία
Ἐκδοτικὴ Σειρά: Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

  Ἡ Ἐκδοτικὴ Σειρὰ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ἐγκαινιάσθηκε τὸ 2002. Διευθυντὴς τῆς σειρᾶς εἶναι ὁ Ἰωάννης Κ...

Διαβάστε περισσότερα
Βιβλίο: Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση
Βιβλίο: Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Pines, M. 2020 (ed). Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση. Κείμενα ἐπιλεγμένα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Malcolm Pines. Μετάφραση: Ἀλκυόνη...

Διαβάστε περισσότερα
«Ἀνταγωνισμός ἤ Συναγωνισμός: Ἡ Πραγματικότητα στούς Ὀργανισμούς καί τίς Ἐπιχειρήσεις Σήμερα»
«Ἀνταγωνισμός ἤ Συναγωνισμός: Ἡ Πραγματικότητα στούς Ὀργανισμούς καί τίς Ἐπιχειρήσεις Σήμερα»

Σάββατο, 2 Ἀπριλίου 2022 Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο διοργανώνει Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἀνταγωνισμός ἤ...

Διαβάστε περισσότερα
Erasmus+ Psychological Early Intervention: Clinical Training (Psych.E.In.)
Erasmus+ Psychological Early Intervention: Clinical Training (Psych.E.In.)

Ἡ Ἔγκαιρη Ψυχολογικὴ Παρέμβαση (Psychological Early Intervention) εἶναι μιά Ἐπαγγελματικὴ Ἐκπαιδευτικὴ...

Διαβάστε περισσότερα